บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัคร 9 – 20 กันยายน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัคร 9 – 20 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.(รฟท.) เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือ ปวส.

2.(รฟท.) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

3.(รฟท.) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

4.(รฟท.) เจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.(รฟท.) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถในเส้นทางหลัก
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.(สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

7.(สายสีแดง) เจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.(สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือ ปวส.

9.(สายสีแดง) ผู้ช่วยนายสถานี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

10.(สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

11.(สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

12.(สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.