15 วิชาเอก ที่คาดว่าจะเปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ปี 2563 มีสาขาอะไรบ้าง

สอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น

15 วิชาเอก ที่คาดว่าจะเปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ปี 2563 มีสาขาอะไรบ้าง

ตำแหน่งที่ว่างคาดว่า ใช้สอบท้องถิ่น ปี 25​63

– ประเภทวิชาการ 17 ตำแหน่ง 413 อัตรา
– ประเภททั่วไป 19 ตำแหน่ง 2,011 อัตรา
– ครูผู้ช่วย 17 สาขาวิชาเอก 804 อัตรา

โดย 15 กลุ่มวิชาที่คาดว่าจะใช้เป็นตำแหน่งว่างจัดสอบครูผู้ช่วย คือ

1. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
15. ครูผู้ดูแลเด็ก

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

หากมีข่าวการรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 อย่างเป็นทางการแล้ว เราจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไปช


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.