สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 7 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 2 7 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 7 อัตรา รับสมัคร 21 – 25 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานโยธา จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบัญ ส่วนบริหารสำนักงานทางหลวงที่ 2 ตั้งแต่วัที่ 21 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.