สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 10 – 24 กันยายน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 18 อัตรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 10 – 24 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานโครงการ (Call Center) จำนวน 3 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานคุ้มครองสิทธิ) จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานกฎหมาย) เขต 13 จำนวน 1 อัตรา
4.หัวหน้างาน (งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่) จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) เขต 8 อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานยุทธศาสตร์และการประเมิณผล) เขต 12 สงขลา จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ) เขต 13 จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ) เขต 13 จำนวน 1 อัตรา
9.หัวหน้ากลุ่มงาน (งานตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
10.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สทอ. จำนวน 1 อัตรา
11.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 3 นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
12.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 4 สระบุรี จำนวน 1 อัตรา
13.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 7 ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
14.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 8 อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
15.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
16.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ihr.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.