สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. 13 อัตรา รับสมัคร 15 – 18 กันยายน

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. 13 อัตรา รับสมัคร 15 – 18 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (ชชง.(ปฟ)) จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.ผู้ช่วยช่างประสานสำนักงาน (ชชง.) จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี

4.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.