สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. 15 อัตรา รับสมัคร 15 – 18 กันยายน

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช./ปวส. 15 อัตรา รับสมัคร 15 – 18 กันยายน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง

2.ผู้ช่วยช่าง จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง

3.ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี
– กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี

4.ผู้ช่วยพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจีสติกส์
– กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี/การเงินและการธนาคาร/การจัดการโลจีสติกส์

5.ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาด/บัญชี/การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการโลจีสติกส์/การจัดการสํานักงาน/การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/ne3 ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.