โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร 4 อัตรา รับสมัคร 1 – 30 ตุลาคม

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 4 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร 4 อัตรา รับสมัคร 1 – 30 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำหน้าที่อาจารย์วิชามวย จำนวน 1 อัตรา
2.อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำหน้าที่อาจารย์วิชายูโด จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์
– เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
– ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางพลศึกษา มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชามวยหรือยูโด

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.admission-pe.rpca.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.