การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 130 อัตรา รับสมัคร 16 – 27 กันยายน

การเคหะแห่งชาติ 130 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 130 อัตรา รับสมัคร 16 – 27 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 6 อัตรา
2.วิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
3.วิศวกร (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
4.สถาปนิก (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
5.สถาปนิก (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
6.พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
7.นักบัญชี จำนวน 4 อัตรา
8.เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
9.นิติกร จำนวน 3 อัตรา
10.บุคลากร (ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ) จำนวน 1 อัตรา
11.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
12.พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
13.พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
14.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 26 อัตรา
15.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 26 อัตรา
16.พนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 4 อัตรา
17.พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
18.ช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) จำนวน 31 อัตรา
19.ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 7 อัตรา
20.ช่างเทคนิค (สาขาวิชาเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.nha.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.