การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 71 อัตรา รับสมัคร 29 กันยายน – 6 ตุลาคม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 71 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 71 อัตรา รับสมัคร 29 กันยายน – 6 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
2.วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา
3.วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 9 อัตรา
4.วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา
5.วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
6.วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
7.วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
8.วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา
9.วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
10.สถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
11.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
12.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา
13.พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
14.พนักงานสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
15.พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
16.พนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
17.โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
18.พนักงานงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
19.พนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
20.พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
21.พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
22.พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
23.นิติกร ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา
24.พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
25.พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
26.พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 / เลขานุการ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา
27.พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mrta.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.