ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงานธนาคาร 3 ตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครด้วยตนเอง

ธนาคารกรุงเทพ 3 ตำแหน่ง

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครพนักงานธนาคาร 3 ตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. Financial Accounting
– ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีตามงบทดลองและการบันทึกรายการบัญชีของธนาคาร
– กำหนดรูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับบริการหรือธุรกรรมของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือปัญหาทางบัญชีแก่หน่วยงานภายในธนาคาร

2. Financial Analyst
– วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
– จัดทำประมาณการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธนาคาร

3. Accounting System Support
– พัฒนาและควบคุมการใช้งานระบบงานด้านบัญชี
– ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของระบบงานด้านบัญชี และประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ (ตำแหน่งที่ 1 และ 2)
สาขาบัญชี,การเงิน,MIS,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สถิติและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งที่ 3)
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access ได้เป็นอย่างดี
– สามารถเขียนโปรแกรมบัญชีขั้นพื้นฐานได้ เช่น VB (ตำแหน่งที่ 3)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองด้วยการส่งอีเมลไปที่ Siriporn.Kanchart@bangkokbank.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริพร โทร 0 2230 1347 , 0 2626 4835


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.