มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 11 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 ตุลาคม

มทร.ธัญบุรี 11 อัตรา

มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 11 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 ตุลาคม

การรับสมัคร

1.นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลหรือสาธานสุข

3.นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี

5.นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชารัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6.นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

7.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

8.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

9.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม

10.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

การรัยสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://rmutt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.