กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 9,188 อัตรา เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

กรมการพัฒนาชุมชน 9188 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 9,188 อัตรา เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” จำนวน 9,188 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

– สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ) ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยรายละเอียดจะนำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เร็ว ๆ นี้

cr : ประกาศผลสอบ


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.