สอบท้องถิ่น วิชาที่จะใช้ในการสอบท้องถิ่น ภาค ก. และ ภาค ข. ปี 2563 มีวิชาอะไรบ้าง

สอบท้องถิ่น วิชาที่จะใช้ในการสอบท้องถิ่น ภาค ก. และ ภาค ข. ปี 2563 มีวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกันหมด
กฎหมาย คิดวิเคราะห์ ไทย อังกฤษ รวม 100 คะแนน
ต้องทำคะแนนให้ได้ทุกพาสรวมกัน 60% ขึ้นไป

ภาค ข แต่ละตำแหน่งอ่านต่างกัน
จะเป็น พรบ. หรือหัวข้อความรู้เฉพาะทางที่ใช้วัดความรู้ของผู้สอบในตำแหน่งนั้นๆ คะแนนรวม 100 คะแนน และต้องสอบให้ได้ 60% ขึ้นไป

ยกตัวอย่างตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ดูแนวทางข้อสอบภาค ข.ทั้งหมดได้ที่นี่ : ภาค ข.


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.