กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 14 อัตรา รับสมัคร 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน

กรมควบคุมโรค 14 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 14 อัตรา รับสมัคร 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
– กองระบาดวิทยา จำนวน 3 อัตรา
– กองนวัตกรรมและวิจัย จำนวน 1 อัตรา
– กองโรคไม่ติดต่อ จำนวน 1 อัตรา
– กองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
– สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลฮอล์ จำนวน 1 อัตรา
– สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 1 อัตรา
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
– สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.