สอบท้องถิ่น กำหนดการในการสอบท้องถิ่น อัตราว่าง 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา รับสมัครช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน

สอบท้องถิ่น 2563 4,157 อัตรา

สอบท้องถิ่น กำหนดการในการสอบท้องถิ่น อัตราว่าง 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา รับสมัครช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน

วาระการประชุม เรื่อง  การสอบแข่งขันของ กสถ. เพื่อบรรจุในองค์กรปกครองท้องถิ่น อบต เทศบาล  อบจ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งในวาระได้ระบุถึงอัตราว่าง อปท.ร้องขอ 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 476 อัตรา  ตำแหน่งประเภททั่วไป 24 ตำแหน่ง 2,723 อัตรา และตำแหน่งครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 958 อัตรา ซึ่งถ้ามีการเปิดรับสมัครสอบตามระเบียบวาระ จะมีการเปิดรับสมัครประมาณเดือน ต.ค. – พ.ย. 63 โดยจะดำเนินการสมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยจะรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.