โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 14 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 ตุลาคม

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 14 อัตรา

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 14 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 5 อัตรา
3.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4.กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
5.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
6.กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7.กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
8.กลุ่มวิชาเอกการเงิน/บัญชี จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษาในทุกสาขาวิชาเอก
2.เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน / ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มการบริหารงานบุคคล โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 – 7 ตุลาคม 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-355-8011

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.