โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 68 อัตรา รับสมัคร 12 – 14 ตุลาคม

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 68 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 68 อัตรา รับสมัคร 12 – 14 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล พณิชยการ การบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. (สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด พณิชยการ เลขานุการ ธุรกิจสถานพยาบาล วิชาอุตสาหกรรมสาขาเทคนิคการแว่นตาและเลนส์) จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง วุฒิ ม.3/ม.6 จำนวน 66 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกำลังพล (อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.