กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส. 16 อัตรา รับสมัคร 8 – 31 ตุลาคม

กรมเจ้าท่า 16 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส. 16 อัตรา รับสมัคร 8 – 31 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

2.พนักงานวัดระดับน้ำ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

3.สรั่งเรือ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
– มีประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4.เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

5.นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

6.พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

7.เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

8.กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

9.ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

10.เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

11.นายช่างสำรวจ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

12.กะลาสี (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

13.พนักงานควบคุมเรือขุด (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขุดลอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

14.นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

15.ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

16.นายช่างขุดลอก (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.