กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท วิชาชีพชั้นสูง 51 อัตรา รับสมัคร 5 – 9 ตุลาคม

กรมการแพทย์ 51 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท วิชาชีพชั้นสูง 51 อัตรา รับสมัคร 5 – 9 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 2 อัตรา
2.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
3.นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ) จำนวน 1 อัตรา
4.เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) จำนวน 1 อัตรา
5.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 2 อัตรา
6.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 3 อัตรา
7.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
8.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) จำนวน 1 อัตรา
9.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 9 อัตรา
10.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์) จำนวน 1 อัตรา
11.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 18 อัตรา
12.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
13.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 2 อัตรา
14.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
15.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
16.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
17.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
18.นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
19.จ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
20.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
21.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.