กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ช่วยดูแลผู้สูงอายุ 15,000 อัตรา เปิดรับสมัครภายในเดินพฤศจิกายนนี้

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15000 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ช่วยดูแลผู้สูงอายุ 15,000 อัตรา เปิดรับสมัครภายในเดินพฤศจิกายนนี้

1 ตุลาคม 2563 ที่กระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความผู้พิการ ในเดือน ต.ค.ว่า ขอให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความผู้พิการ จะเป็นไปตามกำหนดโดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ได้พูดคุย​หารือ​ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แม้จะมีการใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์​ ซึ่งสามารถใช้ได้แน่ในช่วง 3 เดือนแรก และครอบคลุม โดยขณะนี้สำนักงบประมาณ​ได้โอนงบประมาณ มาที่กรมส่งเสริมฯตามปกติ โดยหลังจาดนี้จะเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมร่วมกับกรมบัญชีกลางในการตรวจสอบ​ข้อมูล​ และดำเนินการ​ตามกำหนด​ โดยประชาชน​จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และเบีเยความพิการในวันที่ 10 ต.ค. และเดือนต่อไปก็จะได้รับตามกำหนด ขอให้ประชาชนสบายใจได้

นายประยูร ยังกล่าวถึงโครงการ​อาสาสมัคร​บริบาลท้องถิ่น ว่าทางกรมส่งเสริมฯได้ทำโครงการ​การของบกระตุ้นเศรษฐกิจ​และสังคม และได้รับอนุมัติมาจำนวนเงิน 1,086 ล้านบาท เพื่อไปช่วยผู้สูงอายุ​ ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจะเป็นการจ้างบุคคลในพื้นที่เพื่อมาทำงานทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5 พันบาท ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน พ.ย. นี้ โดยโครงดารดังกล่าวเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่.

cr : thaipost


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.