กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 10,000 อัตรา เก็บข้อมูลโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ 10000 อัตรา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 10,000 อัตรา เก็บข้อมูลโรงเรียน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และบัณฑิตที่ตกค้างรวมถึงบัณฑิตที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 60,000 คน เพื่อทำงานในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆในระดับพื้นที่ตำบล  และอำเภอต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ขอบัณฑิตในโครงการดังกล่าวจำนวน 10,000 คน เพื่อมาทำหน้าที่เก็บข้อมูลโรงเรียนในทุกมิติตามระบบ School Management System  หรือ SMS ซึ่งเป็นระบบที่ทางภาคเอกชนที่ดำเนินการโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ได้พัฒนาขึ้นและอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  ขณะนี้มีการเก็บข้อมูลโรงเรียนไปแล้วประมาณ 3,000 แห่ง และจะนำบัณฑิตจากโครงการดังกล่าวมาดำเนินการเก็บข้อมูลโรงเรียนให้ครบ 30,000 แห่งทั่วประเทศโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี จะแล้วเสร็จทั้งหมด จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ ทั้งข้อมูลโรงเรียนเชิงลึก ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียน บุคลากร ชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นำมาวิเคราะห์และประเมินผลได้ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้ตรงจุด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : dailynews


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.