สอบท้องถิ่น ตำแหน่ง/อัตราว่าง แต่ละจังหวัด เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2563 รับสมัครเร็ว ๆ นี้

สอบท้องถิ่น ปี 2563

สอบท้องถิ่น ตำแหน่ง/อัตราว่าง แต่ละจังหวัด เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2563 รับสมัครเร็ว ๆ นี้

3 สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ ว4 เรื่อง ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร้องขอให้คณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง

โดยได้แนบบัญชีตำแหน่งว่างและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง (จำนวน 1 ชุด)

และมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลายๆ จังหวัด แจ้งเรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้เปิดเผยบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน

ข้อมูลตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแต่ละจังหวัด

1.กระบี่
2.กาญจนบุรี
3.กาฬสินธุ์
4.กำแพงเพชร
5.ขอนแก่น
6.จันทบุรี
7.ฉะเชิงเทรา
8.ชลบุรี
9.ชัยนาท
10.ชัยภูมิ
11.ชุมพร
12.เชียงราย
13.เชียงใหม่
14.ตรัง
15.ตราด
16.ตาก
17.นครนายก
18.นครปฐม
19.นครพนม
20.นครราชสีมา
21.นครศรีธรรมราช
22.นครสวรรค์
23.นนทบุรี
24.นราธิวาส
25.น่าน
26.บุรีรัมย์
27.บึงกาฬ
28.ปทุมธานี
29.ประจวบคีรีขันธ์
30.ปราจีนบุรี
31.ปัตตานี
32.พระนครศรีอยุธยา
33.พังงา
34.พัทลุง
35.พิจิตร
36.พิษณุโลก
37.เพชรบุรี
38.เพชรบูรณ์
39.แพร่
40.พะเยา
41.ภูเก็ต
42.มหาสารคาม
43.แม่ฮ่องสอน
44.มุกดาหาร
45.ยะลา
46.ยโสธร
47.ร้อยเอ็ด
48.ระนอง
49.ระยอง
50.ราชบุรี
51.ลพบุรี
52.ลำปาง
53.ลำพูน
54.เลย
55.ศรีสะเกษ
56.สกลนคร
57.สงขลา
58.สตูล
59.สมุทรปราการ
60.สมุทรสงคราม
61.สมุทรสาคร
62.สระบุรี
63.สระแก้ว
64.สุพรรณบุรี
65.สิงห์บุรี
66.สุโขทัย
67.สุราษฎร์ธานี
68.สุรินทร์
69.หนองคาย
70.หนองบัวลำภู
71.อ่างทอง
72.อุดรธานี
73.อุตรดิตถ์
74.อุทัยธานี
75.อุบลราชธานี
76.อำนาจเจริญ


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.