ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ วุฒิ ต่ำกว่า ปวช./ป.ตรี 28 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ วุฒิ ต่ำกว่า ปวช./ป.ตรี 28 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 22 อัตรา
– ได้รับวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.พนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT – B)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.