มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 153 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 153 อัตรา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 153 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พยาบาลวิชาชีพ 50 อัตรา)

2.ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน) จำนวน 103 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 60 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://jobs.nmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัคร สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.