กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 225 อัตรา รับสมัคร 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 255 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 225 อัตรา รับสมัคร 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) สาขาวิชานิติศาสตร์

2.ติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรีในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 20 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร

หมายเหตุ : ต้องมีหนังสือรับรอง ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.