การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 20 อัตรา รับสมัคร 14 – 18 ตุลาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 20 อัตรา รับสมัคร 14 – 18 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา
2.วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา
3.นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
4.นักวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6.นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://pea.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.