กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน

กรมการจัดหางาน 15 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ

2.เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.