กศน.จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการครู วุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา รับสมัคร 2 – 6 พฤศจิกายน

กศน.จังหวัดนครราชสีมา 19 อัตรา

กศน.จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการครู วุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา รับสมัคร 2 – 6 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครู กศน.ตำบล จำนวน 18 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศรับรอง หรือ คุรุสภาให้การรับรอง
– กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมย่าโม 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร | ใบสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.