กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 49 อัตรา รับสมัคร 9 – 14 พฤศจิกายน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 49 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 49 อัตรา รับสมัคร 9 – 14 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน หรือการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน

3.นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 29 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

5.นิติกร จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์

6.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์

8.นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดีมาก

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.