การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.3 5 อัตรา รับสมัคร 2 – 13 พฤศจิกายน

การรถไฟแห่งประเทศไทย 5 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.3 5 อัตรา รับสมัคร 2 – 13 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบริการด้านการโดยสาร จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1.ไม่จำกัดเพศ
1.2.ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างของการรถไฟฯ
1.3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
1.4.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น (ม.3)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 สถานีกรุงเทพ กองปฏิบัติการโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.