กศน.จังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 พฤศจิกายน

กศน.จังหวัดชลบุรี 11 อัตรา

กศน.จังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 4 – 10 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ครู กศน.ตำบล จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ที่ก.ค.ศ.รับรอง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.