การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2,500 อัตรา รับสมัคร 12 – 13 พฤศจิกายน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2,500 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2,500 อัตรา รับสมัคร 12 – 13 พฤศจิกายน

กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน โครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน” รับเด็กจบใหม่ 2,500 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ที่มีภูมิลำเนารอบเขต/เขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ร่วมทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในพื้นที่นั้น ๆ กับ กฟผ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://maemoh.egat.com/hellomaemoh/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2563 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการกองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน โทร. 054-256-073


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.