บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลบรรจุเข้าทํางาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี./ป.โท 60 อัตรา รับสมัคร 12  –  26  พฤศจิกายน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด 60 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลบรรจุเข้าทํางาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี./ป.โท 60 อัตรา รับสมัคร 12  –  26  พฤศจิกายน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– วุฒิปริญญาโท , ปริญญาตรี และ ปวส.
– มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการ ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้น จากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนด
– ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนด และจะพิจาราดําเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.cattelecom.com/ ตั้งแต่วันที่ 12  –  26  พฤศจิกายน 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2104 3481,02104 3322,0 2104 4256

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.