กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา รับสมัคร 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา รับสมัคร 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4.นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาโดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.