กรมชลประทาน เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หลายคุณวุฒิ 400 อัตรา รับสมัคร พฤศจิกายน – ธันวาคม

กรมชลประทาน 400 อัตรา

กรมชลประทาน เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป หลายคุณวุฒิ 400 อัตรา รับสมัคร พฤศจิกายน – ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง 41 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ
– เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี)

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 300 อัตรา
– เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
– เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
– เจ้าพนักงานการเกษตร
– นายช่างชลประทาน
– นายช่างโยธา
– นายช่างสำรวจ
– นายช่างเครื่องกล
– นายช่างไฟฟ้า
– นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
– นายช่างภาพ
– นายช่างศิลป์
– พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์
– บรรณารักษ์
– นิติกร

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 40 อัตรา
– วิศวกรชลประทาน
– วิศวกรโยธา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

กลุ่มงานบริการ (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://hr.rid.go.th > พนักงานราชการ>ปี2563 > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://rid.thaijobjob.com > ปี2563 >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” รับสมัครประมาณ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.