สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 20 อัตรา รับสมัคร 19 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

สำนักงานศาลยุติธรรม 20 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 20 อัตรา รับสมัคร 19 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับวุฒิปวช./ปวท./ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพานิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.