กองทัพอากาศ เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2564 วุฒิ ม.6/ ปวช. 636 อัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

กองทัพอากาศ 636 อัตรา

กองทัพอากาศ เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2564 วุฒิ ม.6/ ปวช. 636 อัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

บุคคลพลเรือนชาย อายุ 18 – 20 ปี
ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ อายุ ไม่เกิน 24 ปี
คุณวุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช. หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ไม่ต้องใช้ผล O-net, N-net หรือ V-net)

การรับสมัคร

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/ เร็ว ๆ นี้


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.