กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา รับสมัคร 16 – 20 พฤศจิกายน

กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 19 อัตรา

กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา รับสมัคร 16 – 20 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.ครู กศน.ตำบล จำนวน 18 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือ คุรุสภาให้การรับรอง
– หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้าประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนดโดยคุณสมบัติของการเป็นครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.