กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 23 อัตรา รับสมัคร 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม

กรุงเทพมหานคร 23 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 23 อัตรา รับสมัคร 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา

3.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

การรับสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.