กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา รับสมัคร 3 – 15 ธันวาคม

กรมการขนส่งทางบก 83 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา รับสมัคร 3 – 15 ธันวาคม

1.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์

2.นักจัดการกองทุน (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 80 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.