มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 800 อัตรา รับสมัคร 24 – 29 พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 800 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 800 อัตรา รับสมัคร 24 – 29 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) อายุ 18-60 ปี ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน จำนวน 200 อัตรา
– นักศึกษา (กำลังศึกษา) ค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน จำนวน 200 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน จำนวน 400 อัตรา

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน
2.เจ้าหน้าที่การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
3.เจ้าหน้าที่ประสานงานการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่
4.เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
5.เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยว
6.เจ้าหน้าที่บริการชุมชน
7.เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่
8.เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับตำบลและอำเภอ
9.เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับจังหวัด
10.เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย

พื้นที่จังหวัดปฏิบัติงาน
จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดสุพรรณบุรี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mhesi.bsru.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ หาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.