มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 1,000 อัตรา รับสมัคร 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1,000 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 1,000 อัตรา รับสมัคร 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน
– ดำเนินการเก็บข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.) ดำเนินกิจกรรมในโครงการ ยกระดับในพื้นที่และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

2.นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ 250 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน
– ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายตำบลในพื้นที่ที่ดีรับ มอบหมายและพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

3.บัณฑิตจบใหม่ 500 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน
– ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ติดตาม เฝ้าระวัง COVID จัดเก็บข้อมูล Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.) โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดและผู้รับจ้างต้องทำงานในหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จของงาน ครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และผ่านการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทย
2.อายุ 16 – 50 ปี
3.มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่รอยต่อที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้

พื้นที่จังหวัดปฏิบัติงาน
จ.ปทุมธานี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.ลพบุรี และ จ.สระแก้ว

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://hrm.vru.ac.th/index.html หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.