มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 300 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธันวาคม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 300 อัตรา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิ 300 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1.เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 45 อัตรา
– นักศึกษา จำนวน 30 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 15 อัตรา

1.2.เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด จำนวน 45 อัตรา
– ประชาชนทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 15 อัตรา

1.3.เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่จำนวน 30 อัตรา

1.4.เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพของประชาชน จำนวน 75 อัตรา
– ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
– นักศึกษา จำนวน 30 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่จำนวน 30 อัตรา

1.5.เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพเสริมจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชน จำนวน 60 อัตรา
– ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
– นักศึกษา จำนวน 15 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่จำนวน 30 อัตรา

1.6.เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 45 อัตรา
– ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
– บัณฑิตจบใหม่จำนวน 30 อัตรา

ระยะเวลาการจ้างงานและอัตราค่าจ้าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทำการจ้างงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาจ้าง
1.ประชาชนทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
2.นักศึกษา อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน
3.บัณฑิต อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการหรือส่งจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน 1 ต 1 ม” ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.