กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2564 วุฒิ ม.6/ปวช. หลายอัตรา รับสมัคร 1 ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2564 วุฒิ ม.6/ปวช. หลายอัตรา รับสมัคร 1 ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
– เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2564 หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน ที่สังกัดกองทัพเรือ จะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี
– มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.