มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 2,080 อัตรา รับสมัคร 1 – 25 ธันวาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา 2080 อัตรา

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 2,080 อัตรา รับสมัคร 1 – 25 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
– เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆและมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.)

2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1,040 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
– เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2563) ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน

3. ประเภทนักศึกษา จำนวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท
– เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจัดวุฒิการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน

ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลา 12 เดือน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.1t1u-buu.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.