สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 ธันวาคม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 8 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3.พนักงานอาลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4.พนักงานตรวจพิสูจน์อักษร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

5.พนักงานประทับพระราชลัญจกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6.พนักงานเขียนประกาศนียบัตรและสัญญาบัตร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.