บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและนิสิตและนักศึกษา โครงการ “Restart Thailand” 1,000 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม

บริษัท ปตท. จำกัด 1000 อัตรา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและนิสิตและนักศึกษา โครงการ “Restart Thailand” 1,000 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครงานนิสิตและนักศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี จำนวน 1,000 อัตรา
– นักพัฒนาชุมชน – SMART Farming
– นักพัฒนาชุมชน – SMART Marketing (สินค้าชุมชน และท่องเที่ยวชุมชน)
– ผู้ช่วยสอน – ครูผู้ช่วย
– ผู้ช่วยสอน – พนักงานธุรการ

ระยะเวลาการทำงาน

ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/ZLtUR4Am8oyjwPFG6


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.