กรมการขนสงทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 21 ธันวาคม – 8 มกราคม

กรมการขนสงทางบก 7 อัตรา

กรมการขนสงทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รับสมัคร 21 ธันวาคม – 8 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานการขนส่งสินค้า) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

3.นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.