มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 1,300 อัตรา รับสมัคร 9 – 16 ธันวาคม

มหาวิทยาลัยทักษิณ 1300 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 1,300 อัตรา รับสมัคร 9 – 16 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) จำนวน 5 อัตราต่อตำบล ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงตำบลที่ลงสมัคร

บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3ปี) จำนวน 10 อัตราต่อตำบล ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
– เป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
– มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงตำบลที่ลงสมัครหรือมีหนังสือรับรองจากท้องถิ่น/ฝ่ายปกครอง/ที่ปรึกษารับรองความสามารถในสามารถในการทำงาน

นักศึกษา (ป.ตรี/อาชีวะ) จำนวน 5 อัตราต่อตำบล ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน
– อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.tsu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.