การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.3 60 อัตรา รับสมัคร 21 – 30 ธันวาคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย 60 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.3 60 อัตรา รับสมัคร 21 – 30 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.